Vår Vision

Välkommen att ta del av Vision 2030 för Kalmar Öland Airport. Visionen är ett
långsiktigt styrmedel för flygplatsen och för framtidens resande med flyg till och
från Kalmar län. Visionen spelar en viktig roll för att ägare, styrelse, ledning och
medarbetare ska kunna navigera i tider av förändring.