Vår Vision – resande i en ny tid

Vår vision är ett långsiktigt styrmedel för flygplatsen och för framtidens resande med flyg till och
från Kalmar län. Visionen spelar en viktig roll för att ägare, styrelse, ledning och
medarbetare ska kunna navigera i tider av förändring.

”Resande i en ny tid” är andemeningen i vår framtidsvision. En positiv bild där vi klarat omställningen till ett hållbart flyg och uppfyller de boendes, företagens och besökarnas behov av tidseffektiva och långväga transporter.

Tre ledstjärnor

Medveten resenär

Vi ska vara duktiga på att förstå och möta resenärens föränderliga resmönster och behov.

Ett hållbart flyg

Vi ska befästa vår roll i framkant och medverka aktivt i omställningen till ett hållbart flyg.

Framtidens flygplats

Vi ska tillhandahålla en säker och punktlig flygtrafik och stärka tillgängligheten till och från Kalmar län.