Biologisk mångfald

Kalmar Öland Airport och Länsstyrelsen samarbetar i ett nationellt projekt för att främja vildbin.  Binas pollinering är väsentlig för den biologiska mångfalden, och för mycket av den mat vi äter. För att hjälpa till att främja binas pollinering, har vi upplåtit och berett lämplig mark för att skapa bo- och matplatser för de vilda bina.

För en tid sedan invigde vi flygplatsens första hotell – ett ekoxehotell! Ett sådant består av gammal ekstock som placeras ut i naturen för att tjäna som hem och föda åt Europas största skalbaggeart, den fridlysta ekoxen. Detta är en del i vårt arbete för att öka den biologiska mångfalden i länet och på flygplatsområdet.

Mulmholkar och andra insektsholkar kommer att adderas i Ekbacken inom flygplatsområdet under 2023. Då det råder brist på gamla ihåliga lövträd, utgör mulmholkar utmärkta substitut för dessa. En mumlholk är till utseendet lik en fågelholk, men utgör inte boplats åt fåglar, utan åt insekter och fladdermöss. Efter att mulmholken byggts, fylls den med diverse löv, spån och ved. Mer information kommer.