Grön flygplats

Svenska Regionala Flygplatser, SRF, där Kalmar Öland Airport är en av tjugofem medlemsflygplatser som deltar i projektet, vill vara med och bidra till att Sverige blir världens första fossilfria land. 2019 ökade man tempot i miljöarbetet genom att starta projektet Grön Flygplats som löper över en 4-årsperiod och där projektet tilldelas ekonomiskt bidrag från EU via Tillväxtverket.

Hela den svenska flygbranschen har ställt sig bakom en färdplan för fossilfritt flyg. Målet är fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. Med Grön Flygplats kommer SRF att aktivt bidra till att målen ska nås och förstärka arbetet genom att utsläppen från flygplatsernas egen verksamhet minskar och samarbetet kring miljöfrågorna ökar. 

Projektet Grön Flygplats övergripande mål är att markant minska koldioxidutsläppen på SRF:s regionala flygplatser samt göra det möjligt att tanka fossilfritt flygbränsle och ladda elflygplan efterhand som tekniken utvecklas.

Kontaktperson för projektet Grön Flygplats är Ellinor Johnson, Miljöchef på Kalmar Öland Airport. 

Läs mer om projektet Grön Flygplats.