Flygplatsfakta

Ägare 50% Kalmar Kommun 50% Region Kalmar län
Etablering av civil reguljär luftfart 1957
Antal passagerare 2019 231 613
Antal rörelser 2019 4341
Landningbanors längd beläggning 2050 (2320)* resp. 664 m, asfalt
Instrumentlandningsbana ILS Cat 1
Daglig inrikes reguljärtrafik Ja Stockholm (Arlanda och Bromma)
Regelbunden utrikes reguljärtrafik Ja Frankfurt am Main
Regelbunden utrikes charter Ja
Antal anställda ca. 40
Bilparkering kort-, långtid, avtal, inhägnad Ja
Restid till och från Kalmar City 10 min
Flygbussar eller lokalbuss Ja, busslinje 402
Hyrbilar, taxi Ja
Taxfreeförsäljning Ja
Restaurang, kiosk Ja
Konferensservice, lokaluthyrning Ja
Reklamplatsupplåtelse Ja
W-Lan Ja
Handikappservice vid ombord- och avstigning Ja
Bensinstation Nej
Bankomat Nej