Flygtrafikledning

Flygtrafikledningstjänsten på Kalmar Öland Airport utförs av ACR

Kontaktperson: 

Filip Wiberg, Chief Operations ATS Kalmar 

filip.wiberg@acr-sweden.se