Hållbarhet

Flygplats för en hållbar framtid

På Kalmar Öland Airport har vi en tradition av att ligga långt fram i hållbarhetsarbetet. Vi vill vara en av de flygplatser som går först i ledet för den gröna omställningen. Förutom att jobba med miljön i vår egen drift, som i dag är fossilfri, tänker vi större och längre. Vi planerar exempelvis redan nu för hur vi kan möjliggöra en infrastruktur för kommersiellt elflyg i Kalmar.

I flygbranschen pågår ett intensivt omställningsarbete för att bli fossilfria. Det finns inte ett specifikt fossilfritt alternativ som spås kunna lösa omställningsfrågan utan en kombination av flera, såsom el, vätgas och biobränsle.  

Omställningsfrågan för flyget är inte en bara en branschfråga utan även en samhällsfråga. Därför samarbetar vi med andra aktörer, som är duktiga på hållbara lösningar. Exempelvis har vi upplåtit ett stort markområde på flygplatsen till Kalmar Energi för att bygga Sveriges största medlemsägda solpark, Törneby Solpark.  

Och nu jobbar vi för att så snart det är möjligt etablera elflyg med en solcellsbaserad laddinfrastruktur  – lokalproducerat flyg helt enkelt. 

Vi köper årligen bioflygbränsle motsvarande vårt eget tjänsteresande, och vi finansierar tillsammans med våra ägare Kalmar Kommun och Region Kalmar län samt de kommunala bolagen, bioflygbränsle för tjänsteresande som utgår från Kalmar Öland Airport.

Genom vårt och andras engagemang att köpa biobränsle har det mellan 2018-2023 tankats biobränsle motsvarande 40.000 klimatneutrala flygresor mellan Kalmar och Stockholm på Kalmar Öland Airport – en siffra som är unik i flygsverige.

I vårt hållbarhetsarbete jobbar vi också med vår närmiljö. Vi har till exempel investerat i utvecklingen av Kalmar Dämme, ett våtmarksområde som fungerar som naturens eget reningsverk och tar hand om det kväve som blir kvar när våra landningsbanor måste hållas isfria. Förutom reningsverk fungerar våtmarken även som lekområde för fiskar och häckningsplats för fåglar och sjuder av biologisk mångfald 

Idag är vi också stolta över att kunna säga att vi är i princip fossilfria i vår egen verksamhet. Genom att vi har bytt ut tunga fordon till miljöanpassade, fasat ut elpannor mot fjärrvärme och solceller och installerat bergvärme har vi kunnat reducera våra koldioxidutsläpp med nio ton per år, och dessutom minskat övriga utsläpp med hela 95%. 

Sist men inte minst är vi såklart miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

Är du intresserad av att fördjupa dig i vårt miljöarbete är du välkommen att läsa mer i vår Miljörapport