Ägardirektiv & SGEI-uppdrag

SGEI förordnande

Kalmar kommunfullmäktige har beslutat att Kalmar Öland Airport AB ska tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Förordnandet, som antogs i januari 2016, ersätter flygplatsens tidigare SGEI-förordnande. Ingen offentlig finansiering med stöd av det nya förordnandet kommer betalas ut förrän Kommissionen har godkänt uppdraget. EU kommissionen meddelade i december 2016 att SGEI uppdraget för Kalmar Öland Airport är godkänt. Förordnandet löper till och med den 31 december 2025, givet att det godkänns av Kommissionen. Länk till förordnande

YearTurn over incl. public supportPublic support capital costs 1)Public support operations grants 2)
2014 45 569 000 kr2 430 000 kr3 474 000 kr
2015 51 520 000 kr2 810 000 kr3 474 000 kr
2016 53 600 000 kr3 625 000 kr3 474 000 kr
201755 173 000 kr3 000 000 kr3 474 000 kr
201855 946 000 kr2 904 000 kr3 474 000 kr
201958 124 000 kr3 079 000 kr3 474 000 kr
202046 727 000 kr3 000 000 kr16 850 000 kr
202155 599 000 kr3 000 000 kr31 474 000 kr
202251 851 766 kr0 kr15 440 000 kr

1) Public support for SGEI activities due to financial cost for infratructure investment. 

2) Operation grants for SGEI activities 2014 and 2016. 2015 operation grants for non economic activities.

YearDirect financing investment
20145 000 000 kr
201510 000 000 kr

Upptagningsområde