Drönare

Drönare/UAV

För flygning med drönare i flygplatsens närhet (inom den så kallade kontrollzonen) krävs tillstånd från flygtrafikledningen vid varje enskilt tillfälle. På drönarkartan kan du kontrollera om det område du önskar flyga i kräver tillstånd.

Information om hur du söker tillstånd för flygning med drönare finns på dronerequest. Har du frågor är du välkommen att kontakta flygtrafikledningen via epost ats.kalmar@acr-sweden.se