Flygrädsla

Undviker du situationer, arbeten, uppdrag eller semestrar som innebär flygresor, på grund av flygrädsla? 

Margit Pennerup är legitimerad allmän sjuksköterska och specialiserad inom psykiatri. Hon är också privatpilot och styrelseledamot i Kalmar Flygklubb. Vill du veta mer om de kurser Margit anordnar lokalt, för att få hjälp att komma över flygrädsla, vänligen kontakta: 

Margit Pennerup 

Tel: 0732021111 

E-post:m@pennerup.net 

Läs mer om kursen på Kalmar Flygklubb