Priser parkering

Parkering A  

Parkering A är den parkering som ligger närmast terminalen. Här betalar du för din parkering först när du kommer hem från din resa. Du kan då välja att betala i automaten som finns i anslutning till ankomsthallen, ute på parkeringen eller vid bommen då du lämnar parkeringen.  

Priser

20 kr/timme  
200 kr/dygn 
750 kr/vecka 
300 kr/tillkommande vecka  

Parkering B 

Parkering B ligger ca. 100 m gångväg från terminalen. Här betalar du för din parkering först när du kommer hem från din resa. Du kan då välja att betala i automaten som finns i anslutning till ankomsthallen alternativt vid bommen då du lämnar parkeringen.  

Priser

110 kr/dygn 
500 kr/vecka 
150 kr/tillkommande vecka  

Parkering C  

Parkering C, ligger ca. 200 m gångväg från terminalen. Här betalar du för din för parkering först när du kommer hem från din resa. Du kan då välja att betala i automaten som finns i anslutning till ankomsthallen alternativt vid bommen då du lämnar parkeringen.  

Priser

90 kr/dygn 
400 kr/vecka 
150 kr/tillkommande vecka