Miljö

Här kan du hämta samrådsunderlag inför samråd om ansökan av nytt miljötillstånd för Kalmar Öland Airport

 

Kalmar Öland Airport arbetar aktivt för att minska flygplatsens miljöpåverkan. Arbetet bedrivs i enlighet med ett miljöledningssystem som är ISO 14001 certifierat.  Nedan hittar du exempel på områden vi jobbar med för att minska vår miljöpåverkan. 

  • Vi byter fortlöpande ut tunga fordon till miljöanpassade fordon och genom detta har vi hittills kunnat reducera våra koldioxidutsläpp med nio ton per år och dessutom minska övriga utsläpp med hela 95 %!
  • Vi har installerat bergvärme och bytt ut våra elpannor mot fjärrvärme.
  • Vi kan erbjuda 95 % “gröna inflygningar” för landning på flygplatsen.
  • Vi köper årligen utsläppsrätter för att kompensera våra koldioxidutsläpp.
  • Vi skickar allt vårt dräneringsvatten från flygplatsen till den uppbyggda våtmarken Kalmar Dämme för främst kvävereduktion.
  • Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Läs mer om hur Kalmar Öland Airport arbetar med miljöfrågor i vår Miljörapport.

Researrangörer

Researrangörer Kalmar Öland Airport

Nyhetsbrev


Utvecklad av Kreation Reklambyrå i Kalmar.

Automat:ee