Vision

Vår vision - Den enkla resan

Kalmar Öland Airports vision lyder Den enkla resan. Visionen åskådliggör ett framtida tillstånd då vi kan ge alla flygresenärer till och från Kalmarregionen internationellt konkurrenskraftig tillgänglighet, service, bemötande och reseupplevelse. För att nå visionen fordras en kraftsamling från såväl ledning och personal på flygplatsen, men också ett regionalt utvecklingsarbete med fokus på förbättrad infrastruktur och tillgänglighet.

Under 2015 genomfördes en bred process i regionen för att komma fram till var och vad Kalmar Öland Airport förväntas vara på tio års sikt. Tack alla ni som bidragit till framtagandet av Vision 2025: personal, företagare, politiker, tjänstemän, flygbolagsrepresentanter och resenärer. Vi är glada för det engagemang som visats från hela regionen och som gör att Vision 2025 är väl underbyggd.

Välkommen att ta del av vår vision

Researrangörer

Researrangörer Kalmar Öland Airport

Utvecklad av Kreation Reklambyrå i Kalmar.

Automat:ee