Ägardirektiv och SGEI uppdrag

SGEI förordnande

Kalmar kommunfullmäktige har beslutat att Kalmar Öland Airport AB ska tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Förordnandet, som antogs i januari 2016, ersätter flygplatsens tidigare SGEI-förordnande. Ingen offentlig finansiering med stöd av det nya förordnandet kommer betalas ut förrän Kommissionen har godkänt uppdraget. EU kommissionen meddelade i december 2016 att SGEI uppdraget för Kalmar Öland Airport är godkänt. 

Förordnandet löper till och med den 31 december 2025, givet att det godkänns av Kommissionen. Länk till förordnande

 

Public financing Kalmar Öland Airport
Year  Turn over incl.  public support Public support     Capital costs 1) Public support   Operation grants 2)
2014  45 569 000 kr  2 430 000 kr  3 474 000 kr
2015  51 520 000 kr  2 810 000 kr   3 474 000 kr
2016  53 600 000 kr  3 625 000 kr   3 474 000 kr 
2017  55 173 000 kr  3 000 000 kr  3 474 000 kr
2018  55 946 000 kr  2 904 000 kr  3 474 000 kr
2019  58 124 000 kr  3 079 000 kr  3 474 000 kr

1) Public support for SGEI activities due to financial cost for infratructure investment. 

2) Operation grants for SGEI activities 2014 and 2016. 2015 operation grants for non economic activities.

Year

Direct financing investment

2014       5 000 000 kr
2015     10 000 000 kr

 

 

Upptagningsområde

 

Researrangörer

Researrangörer Kalmar Öland Airport

Utvecklad av Kreation Reklambyrå i Kalmar.

Automat:ee