Gröna inflygningar

Gröna inflygningar är ett sätt att minska bränsleåtgången under flygning och på så sätt också minska koldioxidutsläppen.

Gröna inflygningar innebär att flygplanen glidflyger från marschhöjd ner till glidbanan inför landning. Detta ger mindre bränsleåtgång, utsläpp och buller.

Kalmar Öland Airport erbjuder i nära samarbete med flygtrafikledningen trafikerande flygbolag möjligheten att i samband med landning utföra grön inflygning.

Researrangörer

Researrangörer Kalmar Öland Airport

Utvecklad av Kreation Reklambyrå i Kalmar.

Automat:ee