Effektiv energianvändning

Minskad energiförbrukning

Vid om- och tillbyggnaden av passagerarhallen 1998/1999 investerades i miljöriktig teknik samt bergvärmeanläggning för uppvärmning och kyla. Satsningen innebär att energiförbrukningen inte ökar trots att byggnadsvolymen mer än fördubblades.

Bergvärmetekniken innebär att vi från ett 20-tal borrhål, med värmepumpsteknik hämtar energi till flygplatsbyggnadens värme och kylsystem. 60-70% av värmebehovet och 50-75% av kylbehovet tillgodoses på detta effektiva sätt. Det gör att det inte krävs lika mycket el för att tillföra energi, vilket leder till minskad miljöpåverkan.

Modernast möjliga styr- och reglerteknik optimerar energiförbrukningen för värme och belysning.

Researrangörer

Researrangörer Kalmar Öland Airport

Utvecklad av Kreation Reklambyrå i Kalmar.

Automat:ee