Klimatneutral flygplats

Vår egen verksamhet

  • Vi har fortlöpande bytt ut tunga fodon till miljöanpassade och fossilt bränsle till HVO. Genom detta har vi kunnat reducera våra koldioxidutsläpp med nio ton per år och dessutom minska övriga utsläpp med 95%.
  • Vi har installerat bergvärme och bytt ut våra elpannor mot fjärrvärme och solceller.
  • Tornet kan erbjuda 95% görna inflygningar för landning på flygplatsen.
  • Vi skickar allt vårt dräneringsvatten från flygplatsen till den uppbyggda våtmarken Kalmar Dämme, för främst kvävereduktion.
  • Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
  • Vi köper årligen 100% bioflygbränsle för vårt eget tjänsteresande.

I dag är vi i princip fossilfria i vår egen verksamhet.

Researrangörer

Researrangörer Kalmar Öland Airport

Utvecklad av Kreation Reklambyrå i Kalmar.

Automat:ee