Fly Green Fund

Bioflygbränsle för en bättre miljö och för ett mer tillgängligt Kalmar

Ökad användning av bioflygbränsle är ett effektivt sätt att minska flygets miljöpåverkan. På Kalmar Öland Airport har vi som målsättning att kunna erbjuda min 5 % iblandning av bioflygbränsle under 2020 och 100% år 2030. För att en omogen marknad, som den för bioflygbränsle ska komma i gång snabbt, måste några vara föregångare. Tillsammans kan vi – resenärer och flygplats – fixa ett mer hållbart flyg till och från Kalmar, genom att driva på för en sund marknad för biobränsle. Fly Green Fund gör det möjligt att reducera ditt klimatavtryck vid flygresor. 

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag, privatpersoner och offentlig verksamhet möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor. Målet är att tillsammans kickstarta marknaden och användningen av bioflygbränsle i Norden. Den som vill klimatreducera genom köp av biojetbränsle, och bidra till ett långsiktigt mer hållbart flyg, betalar sin reduktion med kort eller Swish. Som företag eller offentlig organisation kan reduktionen även betalas via faktura. Av pengarna som kommer in går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till marknadsutveckling och att ge support till kontinuerlig och storskalig biobränsleproduktion i Sverige. För att garantera att bränslet som köps är verkligt hållbart följs, dokumenteras och granskas hela kedjan från råvaruinsamling till leverans. Sedan sammanställs allt i en årlig hållbarhetsrapport.

Så här gör du som privatresenär
Du klimatreducerar genom att betala in valfri summa till Fly Green Fund via Swish. Du kan swisha hur mycket eller lite pengar du vill. Ju mer fonden får in, desto mer bioflygbränsle flyger vi på och desto mindre fossila utsläpp. 

• Välj den summa du vill swisha till 123 131 4137 

Det går i dag inte att ge ett exakt pris för bioflygbränsle, då marknaden är omogen och priset skiftar. Ett riktmärke är att 100 procent bioflygbränsle för en timmes flygning för en person kostar cirka 400 kronor. Tänk på att en liten summa är mycket bättre än ingen alls.

• Sprid gärna i sociala medier att du bidrar till ett hållbart flyg.

Så här gör företag och andra arbetsgivare
Klimatreducera genom att teckna årsavtal. Utifrån hur mycket företaget flyger betalas en summa som reducerar resornas klimatpåverkan. Pengarna går till inköp av bioflygbränsle. 

När ditt företag gör en inbetalning till Fly Green Fund bidrar det till en bättre miljö – och till en starkare region Kalmar. För några extra hundralappar kan du göra din flygresa till Stockholm koldioxidneutral. För att nå framgång behövs föregångare. Ditt företags engagemang är därför avgörande för att detta ska lyckas. Vi berättar väldigt gärna mer om hur företag och andra arbetsgivare kan bidra till ett hållbart flyg.
Kontakta Karin Lagerlöf telefon 0480-459019 eller e-post


Vanliga frågor om klimatreducering och om Fly Green Fund
Hur belastar flygtrafiken miljön idag?
- Flyget står globalt för mellan två och tre procent av människans koldioxidutsläpp. I Sverige står inrikesflyget för cirka en procent av landets utsläpp.

Vem står bakom Fly Green Fund?
- Fly Green Fund är en non-profitorganisation som grundades av en kollega till oss, Karlstad Airport tillsammans med SkyNRG och Nordic Initiative for Sustainable Aviation (NISA). Bland föreningens partners finns ett flertal regionala flygplatser, däribland Kalmar Öland Airport och även statliga Swedavia. Bland kunderna återfinns bland andra, Löfbergs och Resia, Spendrups, STS och Air Leap.

Varför är det viktigt att satsa på bioflygbränsle?
- Flygets huvudsakliga miljöpåverkan kommer från dess utsläpp av fossil koldioxid. Biobränsle kan reducera stora delar av dessa och är idag det snabbaste sättet att reducera flygresans utsläpp. Nya flygplan är också en viktig faktor för att minska flygets klimatpåverkan då dessa har betydligt lägre bränsleförbrukning än tidigare generationers flygplan, och släpper därmed mindre koldioxidutsläpp och andra ämnen. Dagens flygplansflotta är redo för detta viktiga bränslebyte och tekniken för att göra bränslet finns redan. Det som saknas är en storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle till ett konkurrenskraftigt pris.

Vilken är prisskillnaden mellan fossilt bränsle och bioflygbränsle?
- Idag är det förnybara bränslet flera gånger dyrare. Priset har tidigare sjunkit från en prisnivå sju-åtta gånger så högt som fossilt bränsle till tre till fyra gånger högre. 

Hur går klimatreduceringen till?
- Med ditt bidrag är du (som privatresenär, ditt företag/din arbetsgivare) med och finansierar ett större inköp av biobränsle. Biobränslet blandas sedan in i det fossila bränslet som ett så kallat drop-in-bränsle och byter på så sätt ut motsvarande mängd fossilt bränsle. Principen kan närmast jämföras med den för "grön el", genom vilken du ser till att din andel av elförbrukningen produceras hållbart även om det inte är just dina glödlampor som förbrukar elen. Till skillnad från klimatkompensation reducerar biobränsleköpet utsläppet hos källan, flyget, och blir samtidigt en investering i ett hållbart fly. Tanken är att du i framtiden inte ska behöva betala extra för att flyga grönt.

Hur mycket biobränsle kan man blanda i tanken?
- Idag är det tillåtet att blanda in 50% biobränsle i ett flygplan. Eftersom flygplanen tekniskt sett kan flygas på 100% biobränsle, flera tester visar att biobränsle till och med reducerar bränsleförbrukningen, kommer det sannolikt snart vara tillåtet att flyga helt och hållet på biobränsle. 

Hur produceras bioflygbränsle, varifrån kommer det?
- Råvaran till det bränsle som levererats till Norden består av använd matolja. Produktionen sker idag främst i USA och i Finland men vår vision är att det snarast ska produceras bioflygbränsle i Sverige, varför inte i Småland och då med restprodukter från skogsindustrin som råvara. Idag är det till och med möjligt att göra flygbränsle av koldioxid som fångats in ur atmosfären även om tekniken för detta behöver utvecklas för att ett sådant bränsle ska bli lönsam. 

Hur vet jag om det är biobränsle i tanken när just jag flyger?
- Precis som med grön el avgörs inte klimatvinsten av om det är din glödlampa eller just ditt flygplan som förbrukar den gröna energin. Det viktiga är att dålig energi byts mot bra. Ju mer biobränsle som köps desto större är dock sannolikheten att just ditt flyg har bränslet i tanken.

Jag vill klimatreducera, hur gör jag?
- Du kan välja att gå in på Fly Green Fund Kalmar Öland Airport där du kan betala med kort eller Swish. Du kan även boka till biobränsle vid biljettbokningen, när du flyger med SAS eller BRA.

Företag/arbetsgivare kan även reducera flygresor genom att begära faktura. Kontakta info@flygreenfund.se för mer information.

Kom ihåg, hur stor del av resorna som ska klimatreduceras bestämmer du själv – varje droppe biobränsle räknas!

Läs mer om Fly Green Fund

Researrangörer

Researrangörer Kalmar Öland Airport

Utvecklad av Kreation Reklambyrå i Kalmar.

Automat:ee