Fly Green Fund

Bioflygbränsle för en bättre miljö och för ett mer tillgängligt Kalmar

Ökad användning av bioflygbränsle är ett effektivt sätt att minska flygets miljöpåverkan. På Kalmar Öland Airport har vi som målsättning att kunna erbjuda min 5 % iblandning av bioflygbränsle under 2020 och 100% år 2030. För att en omogen marknad, som den för bioflygbränsle ska komma i gång snabbt, måste några vara föregångare. Tillsammans kan vi – resenärer och flygplats – fixa ett mer hållbart flyg till och från Kalmar, genom att driva på för en sund marknad för biobränsle. Fly Green Fund gör det möjligt att reducera ditt klimatavtryck vid flygresor. 

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor. Målet är att tillsammans kickstarta marknaden för bioflygbränsle i Norden. Man har både företagskunder som betalar via årskontrakt och privata kunder som betalar med Swish. Av pengarna som kommer in går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till att ge support till kontinuerlig och storskalig produktion i Sverige. Upp till 50 % biobränsle kan i dag blandas upp med det fossila bränslet. Hela processen följs, dokumenteras och granskas. Sedan sammanställs allt i en årlig hållbarhetsrapport.

Så här gör du som privatresenär

Du klimatreducerar genom att betala in valfri summa till Fly Green Fund via Swish. Du kan swisha hur mycket eller lite pengar du vill. Ju mer fonden får in, desto mer bioflygbränsle flyger vi på och desto mindre fossila utsläpp. 

• Välj den summa du vill swisha till 123 131 4137 

Det går i dag inte att ge ett exakt pris för bioflygbränsle, då marknaden är omogen och priset skiftar. Ett riktmärke är att 100 procent bioflygbränsle för en timmes flygning för en person kostar cirka 400 kronor. Tänk på att en liten summa är mycket bättre än ingen alls.

• Sprid gärna i sociala medier att du bidrar till ett hållbart flyg.

Så här gör företag och andra arbetsgivare

Klimatreducera genom att teckna årsavtal. Utifrån hur mycket företaget flyger betalas en summa som reducerar resornas klimatpåverkan. Pengarna går till inköp av bioflygbränsle. 

När ditt företag gör en inbetalning till Fly Green Fund bidrar det till en bättre miljö – och till en starkare region Kalmar. För att nå framgång behövs föregångare. Ditt företags engagemang är därför avgörande för att detta ska lyckas. Vi berättar väldigt gärna mer om hur företag och andra arbetsgivare kan bidra till ett hållbart flyg. Kontakta Karin Lagerlöf 0480-459019 eller karin.lagerlof@kalmarairport.se


Vanliga frågor om klimatreducering och om Fly Green Fund

  • Hur belastar flygtrafiken miljön idag?

Om vi håller oss till klimatpåverkan så svarar flygtrafiken idag för ungefär två procent av de globala koldioxidutsläppen och ungefär en procent av Sveriges koldioxidutsläpp. 

  • Vem står bakom Fly Green Fund?

Fly Green Fund är en ekonomisk förening som en kollega till oss, Karlstad Airport, var en av initiativtagarna till. Bland föreningens partners och kunder finns Swedavia, Sveriges Regionala Flygplatser, Löfbergs och Resia.

  • Varför är det viktigt att satsa på bioflygbränsle?

Flygets huvudsakliga miljöpåverkan kommer från dess utsläpp av fossil koldioxid. Bioflygbränsle är i dag den enda realistiska lösningen för hållbart flyg på kort sikt. Tekniken finns redan. Det som saknas är en storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle till ett konkurrenskraftigt pris.

  • Vilken är prisskillnaden mellan fossilt bränsle och bioflygbränsle?

Idag är det förnybara bränslet flera gånger dyrare. Priset har tidigare sjunkit från en prisnivå sju-åtta gånger så högt som fossilt bränsle till fyra-fem gånger högre. 

  • Hur går klimatreduceringen till?

Med ditt bidrag är du (som privatresenär eller företag/arbetsgivare) med och bekostar inköp av biobränsle. Biobränslet blandas i det fossila bränslet.  Den exakta iblandningen när du flyger beror på hur mycket pengar fonden just då haft i fonden att köpa biobränsle för. Det fungerar med andra ord ungefär som "grön el",  där du betalar för hållbar elproduktion utan att veta exakt hur ”din el” är producerad. Den exakta iblandningen när du flyger beror på hur mycket pengar vi just då haft i fonden att köpa biobränsle för.

  • Hur mycket biobränsle kan man blanda i tanken?

Idag är det tillåtet att blanda i 50%. Sannolikt blir det snart möjligt att flyga helt och hållet på biobränsle. 

  • Hur produceras bioflygbränsle, varifrån kommer det?

I de flygningar som har gjorts hittills i Norden har framför allt frityrolja använts som råvara till bränslet. Som allt flygbränsle fraktas det på tankbåtar.  Vår vision är att det ska produceras bioflygbränsle av skogsråvara i Sverige, varför inte i Småland. 

  • Hur vet jag om det är biobränsle i tanken när just jag flyger?

Det skiftar över året, beroende på hur mycket pengar som finns i fonden och var tankningen av biobränsle skett.  

  • Jag vill klimatreducera, hur gör jag?

Privatresenärer gör så här:

• Välj den summa du vill swisha och skicka till 123 131 4137.

Företag/arbetsgivare gör så här:

• Klimatreducera genom att teckna årsavtal.

Läs mer om Fly Green Fund

Researrangörer

Researrangörer Kalmar Öland Airport

Utvecklad av Kreation Reklambyrå i Kalmar.

Automat:ee