Miljö

Ni har bestämt att vi ska ligga i framkant på miljösidan.      Vi tar den uppgiften på största allvar. 

Nedan hittar du exempel på områden vi jobbar med för att minska vår miljöpåverkan. 

  • Vi byter fortlöpande ut tunga fordon till miljöanpassade fordon och genom detta har vi hittills kunnat reducera våra koldioxidutsläpp med nio ton per år och dessutom minska övriga utsläpp med hela 95%. Vi är i dag i princip fossilfria i vår egen verksamhet. 
  • Vi har installerat bergvärme och bytt ut våra elpannor mot fjärrvärme och solceller. 
  • Vi kan erbjuda 95% gröna inflygningar för landning på flygplatsen.
  • Vi köper årligen bioflygbränsle motsvarande vårt eget tjänsteresande.
  • Vi finansierar tillsammans med vår ägare Kalmar Kommun, fler av kommunbolagen och flygbolagen SAS och BRA  bioflygbränsle i vår lokala tankanläggning. Under 2019 har det tankats 130 m3 biobränsle på Kalmar Öland Airport.  
  • Vi skickar allt vårt dräneringsvatten från flygplatsen till den uppbyggda våtmarken Kalmar Dämme för främst kvävereduktion.
  • Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
  • Vi samarbetar med andra företag som är duktiga på hållbara lösningar. Exempelvis har vi upplåtit ett stort markområde på flygplatsen till Kalmar Energi för att bygga Sveriges största medlemsägda solpark, Törneby Solpark. 

Läs mer om hur Kalmar Öland Airport arbetar med miljöfrågor i vår Miljörapport

Researrangörer

Researrangörer Kalmar Öland Airport

Utvecklad av Kreation Reklambyrå i Kalmar.

Automat:ee