Klimatneutral flygplats

Det här är vår värdegrund

Som företag är vi övertygade om att klimatet påverkas av mänskliga aktiviteter. Vi är också övertygade om att den globala uppvärmningen och dess effekter inte är hållbara från vare sig ekonomisk, social eller ekologisk synpunkt.

Vi ställer upp på FN:s klimatpanels slutsatser om den globala uppvärmningen och dess konsekvenser.

Som klimatneutralt företag är vi beredda att vidta åtgärder som kan minska den globala uppvärmningen och kompensera vår lokala verksamhets klimatpåverkan. Detta gör vi genom att köpa bioflygbränsle motsvarande vårt eget tjänsteresande, i Fly Green Fund. 

I övrigt samarbetar vi med de flygbolag som trafikerar Kalmar Öland Airport för att minimera påverkan på miljön.

Pågående aktiviteter är

  • Gröna inflygningar
  • Effektiva markstopp
  • Gemensam finansiering av 5% biobränsle på flygen mellan Kalmar och Stockholm. 

Researrangörer

Researrangörer Kalmar Öland Airport

Nyhetsbrev


Utvecklad av Kreation Reklambyrå i Kalmar.

Automat:ee