Fly Green Fund

Fly Green Fund - för hållbart flyg

Hållbarhetsfrågan har en central roll Kalmar Öland Airports arbete framåt. Ökad användning av bioflygbränsle är ett effektivt sätt att minska flygets miljöpåverkan. På flygplatsen har vi som målsättning att kunna erbjuda 5% iblandning av flygbiobränsle redan 2018, 50 % år 2025 och 100% år 2050. 

Bioflygbränsle är dyrt - volymen måste upp för att priset ska gå ned

Om en marknad som den för bioflygbränsle ska snabbstartas måste några vara föregångare. Tillsammans kan vi – resenärer och flygplats – fixa ett hållbart flyg till och från Kalmar, genom att driva på för en sund marknad för bioflygbränsle.

Fly Green Fund

Fly Green Fund är en ekonomisk förening utan vinsintresse, som subventionerar bioflygbränsle, för att därigenom öka användningen. När volymen ökar sänks priset och i förlängningen leder det till ökat bruk av bioflygbränsle – och till ett mer hållbart flyg. Effekterna är på så sätt både kort- och långsiktiga. Exempel på partners och kunder till Fly Green Fund är Swedavia, Sveriges Regionala Flygplatser (SRF), Löfbergs, Resia samt flygbolagen KLM, SAS och BRA. Det fungerar så att Fly Green Fund får in pengar från affärs- och privatresenärer. Arbetsgivare skriver årsavtal och privatresenärer betalar via swish. När tillräckligt mycket pengar kommit in skickas en beställning på bioflygbränsle som sedan blandas med fossilt bränsle. Upp till 50 % biobränsle kan i dag kan blandas upp med det fossila bränslet. Hela processen följs, dokumenteras och granskas. Sedan sammanställs det i en årlig hållbarhetsrapport.

Klimatreducera för en bättre miljö och för ett starkare Kalmar

Fly Green Fund Kalmar är en regional fond. Fondens medel är öronmärkta så att 100 procent av pengarna används till att köpa bioflygbränsle till plan som tankas på Kalmar Öland Airport. 

Så här gör du som privatresenär

Du klimatreducerar genom att betala in valfri summa till Fly Green Fund via Swish. Swish-numret är 123 131 4137. För att försäkra dig om att biobränslet hamnar i Kalmar Öland Airports tank så skriver du "Kalmar" och din e-mailadress i meddelnadefältet. Du kan swisha hur mycket eller lite pengar du vill. Ju mer vi får in, desto mer bioflygbränsle flyger vi på från Kalmar. 

Gör så här:

• Välj den summa du vill swisha – till 123 131 4137 

Det går i dag inte att ge ett exakt pris för bioflygbränsle, då marknaden är omogen och priset skiftar. Ett riktmärke är att 100 procent bioflygbränsle för en timmes flygning för en person kostar cirka 400 kronor. Tänk på att en liten summa är mycket bättre än ingen alls.

• Skriv Kalmar och din epost-adress i meddelandefältet.

• Sprid i sociala medier – att du bidrar till ett hållbart flyg.

Så här gör företag och andra arbetsgivare

Klimatreducera genom att teckna årsavtal. Utifrån hur mycket företaget flyger betalas en summa som reducerar resornas klimatpåverkan. Pengarna går till inköp av bioflygbränsle. 

När ditt företag gör en inbetalning till Fly Green Fund bidrar det därmed till en bättre miljö – och till en starkare region Kalmar. För att nå framgång behövs föregångare. Ditt företags engagemang är därför avgörande för att vi ska lyckas. Vi berättar väldigt gärna mer om hur företag och andra arbetsgivare kan bidra till ett hållbart flyg.

• Kontakta Karin Lagerlöf 0480-459019 eller karin.lagerlof@kalmarairport.se för mer information. 

Vanliga frågor om klimatreducering och om Fly Green Fund

  • Hur belastar flygtrafiken miljön idag?

Om vi håller oss till klimatpåverkan så svarar flygtrafiken idag för ungefär två procent av de globala koldioxidutsläppen.

  • Vem står bakom Fly Green Fund?

Fly Green Fund är en ekonomisk förening som en kollega till oss, Karlstad Airport, var en av initiativtagarna till. Bland föreningens partners och kunder finns Swedavia, KLM, SAS, Löfbergs och Resia. En del i verksamheten är regionala fonder. Pengar som betalas in till Fly Green Fund Kalmar används i Kalmar. 

  • Varför är det viktigt att satsa på bioflygbränsle?

Flygets huvudsakliga miljöpåverkan kommer från dess utsläpp av fossil koldioxid. Bioflygbränsle är i dag den enda realistiska lösningen. Tekniken finns redan. Det som saknas är en storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle till ett konkurrenskraftigt pris.

  • Vilken är prisskillnaden mellan fossilt bränsle och bioflygbränsle?

Idag är det förnybara bränslet flera gånger dyrare. Priset har tidigare sjunkit från en prisnivå sju-åtta gånger högre än fossilt bränsle till tre till fyra gånger högre. Det senaste året har det låga råoljepriset bidragit till att prisskillnaden återigen ökar.

  • Hur går klimatreduceringen till?

Med ditt bidrag är du (som privatresenär eller företag/arbetsgivare) med och bekostar inköp av biobränsle. Biobränslet blandas i bränslet till flyg från Kalmar. Den exakta iblandningen när du flyger beror på hur mycket pengar fonden just då haft i fonden att köpa biobränsle för. Det fungerar med andra ord ungefär som "grön el",  där du betalar för hållbar elproduktion utan att veta exakt hur ”din el” är producerad. Den exakta iblandningen när du flyger beror på hur mycket pengar vi just då haft i fonden att köpa biobränsle för.

  • Hur mycket biobränsle kan man blanda i tanken?

Idag är det tillåtet att blanda i 50%. Sannolikt blir det snart möjligt att flyga helt och hållet på biobränsle. Kalmar Öland Airports mål är att 2018 nå 5 % iblandning av biobränsle.

  • Hur produceras bioflygbränsle, varifrån kommer det?

I de flygningar som har gjorts hittills i Norden har framför allt frityrolja använts som råvara till bränslet. Som allt flygbränsle fraktas det på tankbåtar. Senaste leveransen av biobränsle kom från Kalifornien. Vår vision är att det ska produceras bioflygbränsle av skogsråvara i Sverige, varför inte i Småland. 

  • Hur vet jag om det är biobränsle i tanken när just jag flyger?

Det skiftar över året, beroende på hur mycket pengar som finns i fonden. Flygplanen från Kalmar tankar biobränsle när vi har pengar i fonden att köpa biobränsle för. Iblandning av biobränsle sker till samtliga flygbolag som är verksamma vid Kalmar Öland Airport. 

  • Jag vill klimatreducera, hur gör jag?

Privatresenärer gör så här:

• Välj den summa du vill swisha – till 123 131 4137.

• Skriv Kalmar och din epost-adress i meddelandefältet.

Företag/arbetsgivare gör så här:

• Klimatreducera genom att teckna årsavtal.

• Kontakta: Karin Lagerlöf 0480-459019 eller karin.lagerlof@kalmarairport.se så lotsar vi dig vidare. 

Läs mer:

Fly Green Fund Hållbarhetsrapport 2016

Researrangörer

Researrangörer Kalmar Öland Airport

Nyhetsbrev


Utvecklad av Kreation Reklambyrå i Kalmar.

Automat:ee